Liceum dla dorosłych - Magnus we Wrocławiu

Kilka słów o naszym liceum:

Nasza szkoła kształci w systemie sobotnio-niedzielnym. Liceum zaoczne Magnus to propozycja dla osób dorosłych, które chcą zdobyć średnie wykształcenie, nie rezygnując  z  pracy i codziennych obowiązków.
Zdajemy sobie sprawę jak istotną rolę odgrywa dzisiaj ukończenie szkoły średniej i uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stwarzamy szanse na zdobycie lepszej pracy oraz otwieramy drogę do dalszego kształcenia.

 

Atuty naszego liceum :

  • niskie koszty kształcenia,
  • dwuletni cykl kształcenia dla absolwentów szkoły zaowodowej,

 Więcej

Kadra

    dyr. Tomasz Chmura - historia
Absolwent UWr, historyk i filozof, doświadczony nauczyciel różnych typów szkół średnich, koneser literatury zachodnioeuropejskiej oraz zapalony sportowiec.
     
  Barbara Olesińska–Dajewskajęzyk polski
Absolwentka polonistyki UWr, pedagog z wieloletnim doświadczeniem, miłośniczka teatru i dobrej literatury, stały bywalec górskich szlaków.
 
 
Więcej

Materiały

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Magnus we Wrocławiu

 czytaj Więcej

 

Podania

Podanie dla absolwentów gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej

Podanie dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej

 

Terminy zajęć w semestrze wiosennym 2019/2020:

           1, 2, 22, 23  lutego 2020

           7, 8. 21, 22  marca 2020

           4, 5, 18, 19  kwietnia 2020

                   23, 24 maja 2020

            6, 7, 20, 21 czerwca 2020

Historia szkoły

Liceum dla Dorosłych Magnus we Wrocławiu działa od 1996 r., a od 1997 r. posiada uprawnienia szkoły publicznej. Mieści się w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr II we Wrocławiu. Przez 24 lata działalności szkołę opuściło z powodzeniem 20 roczników absolwentów, którzy w dużej części zdali egzamin maturalny (dojrzałości).

Kryteria przyjęcia

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie gimnazjum lub dawnej ośmioletniej szkoły podstawowej. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych przyjmowani są od razu na trzeci semestr i obejmuje ich skrócony, dwuletni cykl kształcenia.
Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu.
Więcej

Opinie absolwentów o szkole

1. Krzysztof: Wybór szkoły okazał się strzałem w dziesiątkę. Bez kłopotów godziłem pracę i naukę. Tutejsze grono pedagogiczne to ludzie niezwykle życzliwi i kompetentni. Nigdy nie zostałem pozostawiony sam sobie. Szczególnie wdzięczny jestem za wszechstronną pomoc w trudnym okresie przygotowań do matury.
Więcej