Kryteria przyjęć

Kryteria przyjęć do Liceum

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie gimnazjum lub dawnej ośmioletniej szkoły podstawowej.

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych przyjmowani są od razu na trzeci semestr i obejmuje ich skrócony dwuletni cykl kształcenia.
Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu.

Zgłaszający się powinien przynieść:

świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej lub szkoły zawodowej,
dowód osobisty (o ile jest pełnoletni),
podanie (formularze do pobrania obok),
dwa zdjęcia.