Dlaczego my?

Nasza szkoła kształci w systemie zaocznym. Liceum Magnus to propozycja przede wszystkim dla osób dorosłych, które chcą zdobyć średnie wykształcenie, nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Zdajemy sobie sprawę, jak istotną rolę odgrywa dzisiaj ukończenie szkoły średniej i uzyskanie świadectwa dojrzałości. Ukończenie naszego Liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy oraz otwiera drogę do dalszego kształcenia.

Zapewniamy przyjazną atmosferę i pomoc w rozwiązywaniu problemów, zwłaszcza tych związanych z przyjęciem na wyższe semestry. Wspieramy osoby, które zdecydowały się wznowić naukę po wielu latach przerwy, samotnie wychowujące dzieci, bezrobotne. Mamy zrozumienie dla nieśmiałych i tych którzy doświadczyli w dotychczasowej nauce niepowodzeń. Każdy słuchacz może liczyć na indywidualne traktowanie i zrozumienie.

W szkole zatrudniona jest profesjonalna kadra nauczycieli z wyższym wykształceniem i dużym doświadczeniem pedagogicznym. Kadra ta stale podnosi swoje kwalifikacje i poszerza wiedzę potrzebną w przygotowaniu słuchaczy do egzaminu maturalnego Nauczyciele posiadają uprawnienia egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.


Naszymi atutami są:
znakomita kadra nauczycielska, posiadająca doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi,
skuteczność - wysoka zdawalność matury,
dogodny, niekolidujący z pracą zawodową, system kształcenia - zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele,
piękne usytuowanie szkoły w zaciszu Parku Szczytnickiego - budynek II LO,
wiele miejsc parkingowych wokół szkoły,
bardzo dobra baza lokalowa (matura odbywa się w budynku szkoły).