Kryteria przyjęć

Kryteria przyjęć do Liceum

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Absolwenci  szkoły branżowej I stopnia lub zawodowej przyjmowani są od razu na trzeci semestr. 
Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu.

Zgłaszający się powinien przynieść:

świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej lub szkoły zawodowej,
dowód osobisty (o ile jest pełnoletni),
podanie (formularze do pobrania obok),
zdjęcie do legitymacji szkolnej jeśli wola.


Podanie

(kliknij aby pobrać)

 


Podanie dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia

(kliknij aby pobrać)