Odpłatność

Od dnia 1 września 2024 r. czesne za naukę w naszej szkole wynosi 950 zł za semestr. Jest możliwość rozłożenia tej opłaty na raty.

Opłaty można uiszczać przelewem bądź bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Nr konta bankowego: PKO BP SA 83 1020 5242 0000 2902 0589 3898
(w tytule proszę podać imię oraz nazwisko słuchacza, którego dotyczy wpłata).