COVID

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego

w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Magnus we Wrocławiu

w roku szkolnym 2020/2021

 

  1. Na zajęcia może uczęszczać słuchach bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
  2. Przy wejściu do szkoły jest dokonywany pomiar temperatury ciała słuchaczy i nauczycieli przy użyciu termometru bezdotykowego.
  3. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk, zachowania dystansu społecznego - minimum 1.5 metra oraz noszenia maseczki zasłaniającej nos i usta na poza gabinetami lekcyjnymi.
  4. Słuchacze oraz pracownicy szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy użyciu własnych lub umieszczonych w klasach środków do dezynfekcji rąk.
  5. Przynajmniej raz na godzinę należy wywietrzyć gabinet klasowy.
  6. Po rozpoczęciu zajęć i po ich zakończeniu, dokonywana jest dezynfekcja powierzchni płaskich, oparć i siedzisk krzeseł, klamek, klawiatury oraz wyłączników.
  7. Zabrania się wstępu do budynku szkoły osób, które:

1)      w ostatnich 14 dniach miały kontakt z osobą chorą na COVID-19,

2)      w przeciągu ostatnich 3 dni miały gorączkę,

3)      mają objawy wskazujące na COVID -19, takie jak duszności, bóle mięsni, kaszel.