Zapisy - Zaoczne liceum Wrocław - Magnus

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej.
   Absolwenci szkoły branżowej I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej przyjmowani są od razu na trzeci semestr i obejmuje ich skrócony, trzyletni cykl kształcenia.
   Zajęcia rozpoczynają się we w jedną z sobót września,

Zgłaszający się powinien przynieść:
  • świadectwo ukończenia gimnazjum, bądź szkoły podstawowej
  • świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej zawodowej,
  • dowód osobisty (jeśli jest pełnoletni),
  • podanie (gotowy formularz w zakładce O NAS lub w zakładce ZAPISY/Kryteria przyjęć),
  • zdjęcie do legitymacji (nie obligatoryjnie),
  • 50 zł wpisowego.

Słuchaczom przysługuje legitymacja szkolna, uprawniająca do zniżek na m.in. na przejazdy środkami komunikacji miejskiej, PKP, oraz na zakup biletów w kinach, muzeach, obiektach sportowych, etc.
Wydajemy nieodpłatnie wszelkie druki i zaświadczenia (na przykład do ZUS, MOPS itp).
Przy zapisie do szkoły pobierana jest opłata wpisowa w wysokości 50 zł.
Szkoła przyjmuje także słuchaczy na semestry wyższe niż pierwszy.
Zapisy do szkoły (w sekretariacie) odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15 oraz w soboty, gdy odbywają się zajęcia, w godz. 8-12.

tel. 517 337 914, 501 435 476