Odpłatność

Czesne za naukę w naszej szkole wynosi 500 zł za semestr.

Opłaty można uiszczać przelewem bądź bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Nr konta bankowego: PKO BP SA 50 1020 5558 1111 1116 8050 0077
(w tytule proszę podać imię oraz nazwisko słuchacza, którego dotyczy wpłata).

Za miesiące wakacyjne szkoła nie pobiera opłat.