Odpłatność

Czesne za naukę w naszej szkole wynosi 500 zł za semestr.

Opłaty można uiszczać przelewem bądź bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Nr konta bankowego: PKO BP SA 82 1020 5558 0000 8302 3397 0153
(w tytule proszę podać imię oraz nazwisko słuchacza, którego dotyczy wpłata).

Za miesiące wakacyjne szkoła nie pobiera opłat.